masarz maurii session
  czas miA rA
 
http://www.logonia.org/archiwalia/archiwum.htm

Tradycyjna Medycyna Chińska jest to system medyczny z zachowaną ciągłością przekazu wiedzy od III wieku p.n.e.Z tego okresu pochodzi wielotomowe dzieło NEI JING SO WEN - Księga Medycyny Wewnętrznej.Tu właśnie sformułowano między innymi filozofię medycyny i jej etykę, która za główne zadania uznaje profilaktykę na równi z leczeniem chorych. Księga Medycyny Wewnętrznej opisuje anatomię, fizjologię, patologię, diagnostykę, strategię i taktykę leczenia oraz drogi podnoszenia stanu zdrowia narodu.W tym właśnie rozdziale omówione są zagadnienia higieny osobistej, sposobu odżywiania, prawidłowego rozkładu dnia oraz warunków pracy.
W założeniach filozoficznych medycyny chińskiej człowiek jako jedność ciała, umysłu i duszy jest łącznikiem między światem Ziemi, materii (biegun yin) a światem niebios, ducha (biegun yang). Organizm to mikrokosmos, który jest odbiciem wszechświata. W mikrokosmosie i makrokosmosie wszystkie elementy pozostają w dynamicznej równowadze pomiędzy biegunami yin i yang. Najważniejszym elementem w strukturze świata jest przemiana, ruch, dlatego fizjologia chińska koncentruje się bardziej na stanach czynnościowych narządów i związkach między narządami niż na ich anatomii.


http://www.gwiazdy.com.pl/component/content/article/4667-dobre-ycie-w-rytmie-tattw

Jesteśmy częścią wszechświata i jak wszystko, co w nim istnieje, poddani jesteśmy jego rytmom. Jednak, jako istoty obdarzone rozumem i wolną wolą, często żyjemy im wbrew - co nie wychodzi nam na dobre. A tymczasem, postępując zgodnie z naturalnym rytmem kosmicznym, moglibyśmy wspomagać samych siebie i kształtować swój los.
Zegar rytmów tattwicznych

Impulsy kolejnych tattw tworzą rytmy tattwiczne. Można, oczywiście, wyliczać je "na piechotę", ale całą sprawę ułatwi specjalny zegar. Spopularyzował go przed II wojną znany astrolog Franciszek Prengel, a po wojnie Biblioteka Wiedzy Potrójnej. Dziś przedstawiamy kolejną wersję obu opracowań.
Wystarczy wyciąć oba zamieszczone obok rysunki (lub je skserować), nakleić na dwie koliste tekturki i spiąć w środku pinezką. W ten sposób będziemy mogli wewnętrzne koło odpowiednio ustawiać w zależności od godziny wschodu Słońca w danej miejscowości.
Czarną strzałkę znajdującą się przed nazwą pierwszej tattwy Akaśa (czarna) ustawiamy na godzinę wschodu Słońca dla miejscowości, w której się znajdujemy. W ten sposób będziemy mogli odczytać, jaka faza tattwiczna wypada o określonej godzinie. Dodatkowo w kole wewnętrznym wpisane są związki poszczególnych tattw.
Godzinę wschodu Słońca dla danej miejscowości możemy wyczytać z lokalnej gazety lub znaleźć w Internecie.
Możemy też czas wschodu obliczyć. Jeden stopień różnicy w długości geograficznej daje ok. 4 min. przesunięcia czasu wschodu Słońca.
Według wiedzy Dalekiego Wschodu uniwersalna siła, określana też jako "tchnienie Boga", wprowadza kosmiczną materię w pięć stanów o zróżnicowanych wibracjach i przeznaczeniu. Owe stany nazwane zostały tattwami (w sanskrycie tattwa znaczy "ruch"). Tattwy, czyli rytmiczne wibracje i drgania kosmiczne (impulsy), utrzymujące materię w określonym stanie wibracji, docierają do nas nieustannie w określonym rytmie. Każdemu rodzajowi impulsu odpowiada jeden kolor.


Kosmiczny plan dnia
Tattwami są elementarne pierwiastki Kosmosu: przestrzeń, powietrze, ogień, woda i ziemia. Każdej tattwie przyporządkowano wrażenia zmysłowe, formę, zjawisko, działanie i planetę. Korzystając z wiedzy o tattwach, możemy ustalić, jakie działania w danej chwili są dla nas korzystne, a czego należy unikać. Inaczej mówiąc - możemy zaplanować sobie dzień.

Wyróżnia się pięć tattw, które działają w określonej kolejności. Są to:

Akaśa - tattwa przestrzeni; czarna (ciemna),
Vayu - tattwa powietrza (wiatru); zielona (zielononiebieska),
Agni (Tedżas) - tattwa ognia; czerwona,
Apas - tattwa wody; biała,
Prithivi - tattwa ziemi; żółta.

Pełny cykl tattwiczny trwa 120 minut. W tym czasie co 24 minuty następuje emanacja kolejnej tattwy. Zawsze o wschodzie Słońca w danym miejscu na Ziemi rozpoczyna działanie tattwa czarna. Po niej, po 24 minutach następuje tattwa zielona, a dalej w takich samych odstępach czasu tattwy: czerwona, biała i żółta. Po upływie dwóch godzin cykl rozpoczyna się od nowa drganiami tattwy czarnej. Właśnie w tym dwugodzinnym cyklu zegar biologiczny odmierza impulsy w kanałach energetycznych organizmu. Wystarczy znać czas wschodu Słońca w danej miejscowości, aby określić fazę tattwy, a co za tym idzie, przeanalizować swoje działania, zaplanować je, dostosowując do rytmu kosmicznego.
Jak działają na nas tattwy?

Tattwa czarna (Akaśa) ma naturę zimną, ograniczającą. Jej wpływ zazwyczaj jest niszczący, hamujący. Kiedy ona panuje, najkorzystniej jest powstrzymać się od wszelkiego działania albo przynajmniej zmniejszyć aktywność. O wschodzie Słońca należy skupić się na przestrzeni rozpoczynającego się dnia. Kiedy ponownie jesteśmy pod jej wpływem, należy oczyścić i uporządkować swoją wewnętrzną i zewnętrzną przestrzeń. Przyporządkowano jej planetę Saturn.
Tattwa zielona (Vayu) ma naturę chłodną i zmienną. Okres jej panowania to czas refleksji, porządkowania swoich myśli i wyobrażeń, komunikowania się, pracy umysłowej, naukowej. Sprzyja rozpoczynaniu podróży, wycieczek, spacerów. Niewskazane są zimne kąpiele. Należy unikać plotek. Przyporządkowano jej Merkurego.
Tattwa czerwona (Agni) ma naturę gorącą, pobudzającą i w związku z tym wpływa na zwiększenie aktywności, przedsiębiorczości. Jest to pomyślny czas, aby podejmować odważne działania. Pobudza śmiałość i zdecydowanie. Czas Agni to czas zarówno wzlotów jak i upadków, wojen i zamieszek. Podczas jej trwania należy bardzo uważać, gdyż sprzyja powstawaniu konfliktów, wypadków itp. Przyporządkowano jej Marsa i Słońce.
Tattwa biała (Apas) działa harmonijnie i dobroczynnie. Wpływa na dobre samopoczucie, na pogodę ducha, sprzyja skupieniu i wszelkiemu porozumieniu. Jest to znakomity czas dla miłości i przyjaźni, do składania wizyt, zawierania umów, kontraktów, rozpoczęcia prac rolniczych i ogrodniczych. Wibracje Apas zwiększają wrażliwość na piękno sztuki i przyrody, sprzyjają odżywianiu się, uprawianiu sportu, rozpoczynaniu długich podróży, szczególnie drogą wodną. Lekarstwa najkorzystniej jest przyjmować właśnie podczas działania tej tattwy. Wtedy też najlepiej wstawać i kłaść się spać. Przy białej tattwie pojawia się ufność we wzajemnych stosunkach. Należy jednak uważać na zbytnią łatwowierność i lekkomyślność. Tattwie białej przyporządkowano Księżyc i Wenus.
Tattwa żółta (Prithivi) to tattwa powodzenia, ma naturę ciepłą, kojącą. Sprzyja załatwianiu spraw w urzędach, kontaktom z szefem, przeprowadzaniu operacji pieniężnych. Zwiększa szanse wygranej na loterii. Jest to najlepszy okres do zawierania małżeństw, rozpoczynania spraw o znamionach trwałości, np. na zakup ziemi i majątku trwałego. Znakomity czas dla ćwiczeń i medytacji! Podczas Prithivi trzeba wystrzegać się chciwości, zachłanności i łakomstwa. Tattwie żółtej przyporządkowano Jowisza.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (10 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
 ( 1 / 5 )